Välkommen till vår live-sida!

Torsdag den 18 april kommer vi att sända live från Vetenskapsfestivalen i Göteborg! Det är då dags för två seminarier i serien Offentliga samtal:

Vem kontrollerar rymden? Ett samtal om rymdens kolonisering

Kl. 17.00–18.15 på Stadsbiblioteket i Göteborg i samarbete med Vetenskapsfestivalen

Artificiell kreativitet och det mänskligas gräns. Ett samtal om AI, kreativitet och konst

Kl. 18.30–19.45 på Stadsbiblioteket i Göteborg i samarbete med Vetenskapsfestivalen