Forskarseminarium

Swedish Public Housing Companies in Transition

Datum: 7 november 2014
Tid: 13.00–14.30

Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö Universitet

A dramatic shift has characterized the Swedish housing policy in later years; from strictly state regulated to one of the most market driven in Europe. Some studies argue that the Swedish housing policies has fundamentally changed and represents a “monstrous hybrid” (Christophers 2013) or “the most market governed in Europe” (Hedin et.al 2012). In this dramatic policy shift are the public housing companies (allmännyttiga bostadsföretagen) set under pressure to fullfil more businesslike principles in accordance to a new legislation from 2011. In what ways can these public housing companies act in order to fullfil both public and market driven goals?

Presentationen tar upp resultat från pågående forskning i projektet Nyttan med Allmännyttan.

Läs mer om Tapio Salonen

Seminariet hålls på engelska i Institutets lokaler på Holländargatan 13 i Stockholm. Det är kostnadsfritt att delta.
Välkommen!


Tidigare aktiviteter och dokumentation