Öppet seminarium

Sveriges krokiga väg till NATO-medlemskap: Politiska processer och moraliska dilemman

Datum: 30 mars 2023
Tid: 16:30-18:00

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm. Vi ska vara i Hörsalen som ligger innanför Bagdad Café som är öppet till kl. 19.00.

Fri entré, men anmäl dig gärna för att försäkra dig om en plats >

I maj 2022 fattade den svenska regeringen ett snabbt beslut om att överge Sveriges urgamla doktrin om alliansfrihet och gå med i NATO. Beslutet fattades i skuggan av Putins fulla invasion av Ukraina, och medan vissa betonade behovet av snabba beslut och det breda mångpartistödet för beslutet i riksdagen, fann andra att den offentliga överläggningen som föregick det var väl bristfällig.

När Sverige väl hade tagit steget ställde Turkiet upp en rad villkor för medlemsansökan, och parlamentet i Ungern sade sig vara för upptaget med annat för att hantera ratificeringsförfarandet och skickade nyligen en delegation till Sverige för fortsatta förhandlingar. Medan vissa understryker betydelsen av varje medlemsstats suveräna rätt att fatta sina egna beslut om att stödja anslutningen, betonar andra de moraliska gränserna för att utöva den rätten.

Vad är Sverige skyldig sina invånare när det gäller ett nationellt försvar? Hur bör en demokrati fatta beslut om att gå med i en militärallians? Hur ska vi utvärdera processen som ledde fram till det betydelsefulla beslutet att lämna alliansfriheten bakom oss, och hur ska vi karakterisera de vägspärrar och moraliska dilemman som Sverige hittills har ställts inför på vägen mot NATO-medlemskap?

Välkommen till ett panelsamtal där vi tillsammans med experter på demokrati, internationella relationer och säkerhet reder ut vad det är som gäller och tar itu med de svåra moraliska frågor och dilemman utvecklingen ställer oss inför med hjälp av etiska, politiska och historiska perspektiv. 

Panelister

Magnus Petersson, professor vid Stockholms universitet, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Mike Winnerstig, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, avdelningen Länder och säkerhetspolitik
Hans Agné, professor vid Stockholms universitet, Institutionen för statsvetenskap
Lisa Bjurwald, journalist och författare till bl.a. boken Slavi Ukraini!

Moderator: Attila Mráz, forskare vid Stockholms universitet och Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace

Seminariet kommer också att kunna följas via streaming.

Det här seminariet är ett samarrangemang med Stockholm Centre for theEthics of War and Peace.

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation