Forskarseminarium

Segregation and Urban Design: Does the Urban Structure Inhibit the Sharing of Public Space?

Datum: 22 mars
Tid: 12.30-14.00

Ann Legeby, KTH School of Architecture

Värdar för seminariet är Peter Hedström, David Sumpter och Fredrik Liljeros från Institutet för Framtidsstudier. Seminariet är gratis och äger rum kl. 12.30–14.00 på Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13, Stockholm.

Här anmäler du dig till seminariet

Välkommen!


Kommande event

Tidigare aktiviteter och dokumentation