Öppet seminarium

Näthatet och demokratin. Om konsekvenserna av det nya medielandskapet

Datum: 19 maj 2016
Tid: 13.00–15.00

Idag kan alla med tillgång till nätet uttrycka sina omedelbara åsikter i en fråga. Det har aldrig varit så enkelt att snabbt kommentera en bild eller händelse i olika forum och flöden. Många har uppmärksammat en råare samtalston i det offentliga samtalet. Om samtalsklimatet förändrats till den grad att offentliga personer inte vågar delta, är det då ett hot mot demokratin? Eller handlar det om barnsjukdomar i ett nytt medielandskap, där det i själva verket har skett en demokratisering av det offentliga debattutrymmet,  där allt fler människor har möjlighet att uttrycka sina åsikter? Folkets yttrandefrihet ställs mot den enskilda människans integritet. Vad ställer det för krav på oss medborgare, våra medier och på våra folkvalda? Vad säger forskningen? 

Medverkande
Anette Novak, statens medieutredare.

"Det förändrade medielandskapets utmaningar"
Digitaliseringen har lagt grunden för ett helt nytt sätt att kommunicera och interagera. Denna rörelse är också starkt kopplad till personligt varumärkesbygge och identifikation. Genom vad vi gillar och vad vi delar säger vi vilka vi är. Men när de traditionella medierna följer användarna ut i de sociala medierna blandas de ansvariga utgivarnas röster med de oansvariga, som är en växande skara. Hur säkerställer vi att röster inte sorteras bort redan i bredbanden? Hur uppnår vi transparenta algoritmer - och ser till att de inte längre sorterar fram hatarna? Hur får vi stopp på de sanktionsfria hoten mot journalister och andra demokratiarbetare? Medieutredaren Anette Novak resonerar kring samtidens och framtidens utmaningar för yttrande- och mediefrihet.

Nils Gustafsson, lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Nils är statsvetare i grunden och forskar i skärningspunkten mellan politik och sociala medier. Han bidrog med en forskningsrapport om ungas politiska deltagande till Demokratiutredningen.

"Demokrati, yttrandefrihet, offentlig debatt och andra ord vi har hittat på"
"Offentlig debatt" som den såg ut för fyra decennier sedan präglades av att en samhällselit förhöll sig till oskrivna regler för vad man fick säga och hur. Att allt fler kan höras idag innebär att de reglerna i stort sett har tappat sin relevans. Men det innebär inte nödvändigtvis att debatten är mer demokratisk. Överhuvudtaget är oenigheten om vad ord som demokrati och yttrandefrihet egentligen betyder ett av våra problem. Utifrån sin forskning på politisk kommunikation och aktivism i sociala medier och några aktuella exempel, försöker Nils Gustafsson reda ut begreppen.

Panelister
Mårten Schultz, grundare av Institutet för juridik och internet, samt professor i civilrätt Stockholms universitet
Linda Snecker (v), riksdagsledamot (NY)
Birgitta Ohlsson (l), riksdagsledamot

Moderator: Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier

Tid: Torsdag 19 maj, kl. 13.00–15.30 inklusive efterföljande fika
Plats: Mahognysalen på Citykonditoriet, Adolf Fredriks Kyrkogata 10 i Stockholm (Hötorget är närmsta t-bana)

 Anmäl dig för att försäkra dig om en plats!

Seminariet ingår i serien "Offentliga samtal - forskare möter praktiker" som anordnas i samarbete med Vetenskapsrådet.

Vill du få inbjudningar till våra seminarier? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation