IFFS Play

Waiting for Integration Louis Henri Seukwa

Publicerat 19 apr, 2013
Forskaren Louis Henrik Seukwa från Hamburg University, berättar om projektet EduAsyl på Framtidsfokus Waiting for integration anordnat av Institutet för Framtidsstudier den 5 februari. EduAsyl är ett forskningsprojekt som följde ett antal asylsökande som kommit till städerna Göteborg, Hamburg, Florens och Glasgow, för att studera hur mottagning och integrationssystem fungerar.
Välj
Ladda fler