IFFS Play

Klimatkris, terrorhot och välfärdsstatens kollaps de framtida hotbilderna staplas på varandra av klimatforskare, demografer och samhällsvetare. Men vad innebär ett historiskt perspektiv på framtidsfrågorna? Vid denna föreläsning talar forskare från institutet om vad historiker kan säga om framtiden. Man diskuterar bland annat den svenska modellen, familjepolitiken och det framväxande informationssamhället. Hur föreställer vi oss Sverige 2020?

Senaste IFFS Play:

Publicerat 28 apr, 2009

Sverige 2020. Vad kan historiker säga om framtiden?

Klimatkris, terrorhot och välfärdsstatens kollaps de framtida hotbilderna staplas på varandra av klimatforskare, demografer och samhällsvetare. Men vad innebär ett historiskt perspektiv på framtidsfrågorna? Vid denna föreläsning talar forskare från institutet om vad historiker kan säga om framtiden. Man diskuterar bland annat den svenska modellen, familjepolitiken och det framväxande informationssamhället. Hur föreställer vi oss Sverige 2020?

Sök
Område
Ladda fler