IFFS Play

Debatten om artificiell intelligens (AI) går på högvarv. Initierade aktörer målar upp scenarier för samhällsutvecklingen, vissa dystopiska, en del ljusa. För allt och alla kan sägas beröras över tid, när ett så genomgripande teknikskifte som AI blir verklighet. Forskning pekar på att arbeten kan både komma ersättas av AI men också ges krafter som tex. kan öka produktivitet. På samma sätt diskuteras AI:s roll i styrningen av det nationella- och globala samhället. Lagförslag förhandlas inom EU och andra länder, med konsekvenser för framtiden. Frågorna är många och komplexa. Hur kan och bör samhällsutvecklingen stödjas och styras, när vi ännu inte sett faktiska konsekvenser av AI? Hur bör politiken och juridiken formas för att möta de digitalt automatiserade krafter som allmänhet, företag och anställda möter? Hur påverkas samhällets grundvalar, lagförslag och politik? Vilken vägledning kan forskare ge när samhällsförändring och teknikutveckling sker med hög hastighet och globalt genomslag? Vilka perspektiv har näringslivet som möter både rättsliga konsekvenser och politiska beslut, samtidigt som de väger in utmaningar och möjligheter? 

Föredragningar av: Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik vid Stockholms universitet Henrik Kugelberg, Postdoctoral Fellow på McCoy Family Center for Ethics in Society vid Stanford University

Panelsamtal med: Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, AKAVIA Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, Svenskt Näringsliv Moderator: Anders Bjers

Senaste IFFS Play:

Publicerat 13 okt, 2023

Offentliga samtal: AI som samhällsomformare - press på juridik, politik och näringsliv

Debatten om artificiell intelligens (AI) går på högvarv. Initierade aktörer målar upp scenarier för samhällsutvecklingen, vissa dystopiska, en del ljusa. För allt och alla kan sägas beröras över tid, när ett så genomgripande teknikskifte som AI blir verklighet. Forskning pekar på att arbeten kan både komma ersättas av AI men också ges krafter som tex. kan öka produktivitet. På samma sätt diskuteras AI:s roll i styrningen av det nationella- och globala samhället. Lagförslag förhandlas inom EU och andra länder, med konsekvenser för framtiden. Frågorna är många och komplexa. Hur kan och bör samhällsutvecklingen stödjas och styras, när vi ännu inte sett faktiska konsekvenser av AI? Hur bör politiken och juridiken formas för att möta de digitalt automatiserade krafter som allmänhet, företag och anställda möter? Hur påverkas samhällets grundvalar, lagförslag och politik? Vilken vägledning kan forskare ge när samhällsförändring och teknikutveckling sker med hög hastighet och globalt genomslag? Vilka perspektiv har näringslivet som möter både rättsliga konsekvenser och politiska beslut, samtidigt som de väger in utmaningar och möjligheter? 

Föredragningar av: Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik vid Stockholms universitet Henrik Kugelberg, Postdoctoral Fellow på McCoy Family Center for Ethics in Society vid Stanford University

Panelsamtal med: Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, AKAVIA Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, Svenskt Näringsliv Moderator: Anders Bjers

Sök
Område
Ladda fler