IFFS Play

Professor Ryszard Szulkin från Institutet för Framtidsstudier berättar om resultaten av en jämförelse mellan projekt finansierade av Arbetsförmedlingen och projekt finansierade av Europeiska Socialfonden -- hur bra är de på att hjälpa deltagarna att få jobb? Seminariet hölls på Citykonferensen i Stockholm 2013-02-21. Rapporten är en del i Temagruppen Integration i Arbetslivets arbete. Läs mer på www.iffs.se.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 24 apr, 2013

Jakten på framgångsrik arbetslivsintegrering Ryszard Szulkin

Professor Ryszard Szulkin från Institutet för Framtidsstudier berättar om resultaten av en jämförelse mellan projekt finansierade av Arbetsförmedlingen och projekt finansierade av Europeiska Socialfonden -- hur bra är de på att hjälpa deltagarna att få jobb? Seminariet hölls på Citykonferensen i Stockholm 2013-02-21. Rapporten är en del i Temagruppen Integration i Arbetslivets arbete. Läs mer på www.iffs.se.
Sök
Område
Ladda fler