IFFS Play

– om nya mediavanor, ökad polarisering och förändrade maktförhållanden Idag präglas det offentliga samtalet inte sällan av en aggressiv åsiktskultur färgad av polarisering. En debatt har uppkommit om hoten mot offentlighetens principer och institutioner. Offentligheten påverkas av den ändrade mediebilden och mediekonsumtionen i samhället, där vi i mindre utsträckning delar en gemensam bild av nyhetsförmedling och i större utsträckning tycks söka oss till fora som bekräftar våra åsikter. Kunskapens roll och betydelse i offentligheten påverkas. De förändringar vi ser idag kan antas påverka såväl opinionsbildning och maktfördelning som faktiska politiska beslut. Hur påverkar situationen politiska partiers möjligheter att nå ut med budskap och argument? Hur möter skolan och utbildningsväsendet den nya situationen? Vad kan samhället göra för att värna och utveckla offentligheten i nya former? Medverkande: Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, Nina Wormbs, universitetslektor i teknikhistoria vid KTH samt Björn Wiman, journalist och kulturchef på Dagens Nyheter. Politikerpanel: Berit Högman (S), Elisabet Knutsson (MP), Betty Malmberg (M) och Fredrik Christensson (C). Moderator: Jens Orback.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 16 okt, 2017

Demokratin och det nya offentliga samtalet

– om nya mediavanor, ökad polarisering och förändrade maktförhållanden Idag präglas det offentliga samtalet inte sällan av en aggressiv åsiktskultur färgad av polarisering. En debatt har uppkommit om hoten mot offentlighetens principer och institutioner. Offentligheten påverkas av den ändrade mediebilden och mediekonsumtionen i samhället, där vi i mindre utsträckning delar en gemensam bild av nyhetsförmedling och i större utsträckning tycks söka oss till fora som bekräftar våra åsikter. Kunskapens roll och betydelse i offentligheten påverkas. De förändringar vi ser idag kan antas påverka såväl opinionsbildning och maktfördelning som faktiska politiska beslut. Hur påverkar situationen politiska partiers möjligheter att nå ut med budskap och argument? Hur möter skolan och utbildningsväsendet den nya situationen? Vad kan samhället göra för att värna och utveckla offentligheten i nya former? Medverkande: Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, Nina Wormbs, universitetslektor i teknikhistoria vid KTH samt Björn Wiman, journalist och kulturchef på Dagens Nyheter. Politikerpanel: Berit Högman (S), Elisabet Knutsson (MP), Betty Malmberg (M) och Fredrik Christensson (C). Moderator: Jens Orback.

Sök
Område
Ladda fler