IFFS Play

Befolkningens åldersfördelning är avgörande såväl för de tillgängliga resurserna som vilka behov som behöver tillfredställas. Detta kan användas för att klargöra vilka framtider vi kan välja och vad de innebär. I föreläsningen redogör vi för hur vi arbetar med detta ur fyra olika aspekter: svensk ekonomisk utveckling, omfördelning mellan generationer, migration och globala förändringar.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 01 jul, 2009

Befolkningen är framtiden

Befolkningens åldersfördelning är avgörande såväl för de tillgängliga resurserna som vilka behov som behöver tillfredställas. Detta kan användas för att klargöra vilka framtider vi kan välja och vad de innebär. I föreläsningen redogör vi för hur vi arbetar med detta ur fyra olika aspekter: svensk ekonomisk utveckling, omfördelning mellan generationer, migration och globala förändringar.
Sök
Område
Ladda fler