IFFS Play

Korruption utgör ett allvarligt hot mot välstånd, demokrati och välbefinnande, och de empiriska bevisen för dess skadliga effekter på samhället bara växer. Det har dock visat sig vara väldigt svårt att komma fram till en gemensam definition av vad korruption egentligen är, vilket blir ett problem när man vill bekämpa den. Författaren Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid University of Oxford, presenterar boken Making Sense of Corruption. Kommenterar gör: Inga-Britt Ahlenius, som har mångårig erfarenhet av anti-korruptionsarbete på bland annat Riksrevisionen och Förenta Nationerna. Gissur Erlingsson, som studerar korruption i offentlig verksamhet, biträdande professor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet. Samtalsledare är Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 08 maj, 2017

Att förstå korruption, seminarium med Bo Rothstein

Korruption utgör ett allvarligt hot mot välstånd, demokrati och välbefinnande, och de empiriska bevisen för dess skadliga effekter på samhället bara växer. Det har dock visat sig vara väldigt svårt att komma fram till en gemensam definition av vad korruption egentligen är, vilket blir ett problem när man vill bekämpa den. Författaren Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid University of Oxford, presenterar boken Making Sense of Corruption. Kommenterar gör: Inga-Britt Ahlenius, som har mångårig erfarenhet av anti-korruptionsarbete på bland annat Riksrevisionen och Förenta Nationerna. Gissur Erlingsson, som studerar korruption i offentlig verksamhet, biträdande professor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet. Samtalsledare är Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier.
Sök
Område
Ladda fler