Hoppa till innehållet
feb
15
2018
08:30-10:00

Öppet seminarium

Frukostseminarium: Kan man planera för framtiden?

Dokumentation


De senaste decennierna har flera politiskt tillsatta framtidskommissioner och utredningar sett dagens ljus för att snart falla i glömska eller drunkna i allt som redan händer här och nu.

Men vilka behov och förutsättningar för långsiktig, strategisk planering finns det egentligen, inom politiken i allmänhet och på Regeringskansliet i synnerhet? Och på vilka sätt kan den typen av arbete bedrivas?

Vi har bjudit in Katarina Engberg, fil. dr. i Freds- och konfliktforskning samt tidigare departementsråd i Regeringskansliet, att berätta om sin erfarenhet av strategisk planering i Statsrådsberedningen (Kansliet för strategi- och framtidsfrågor och EU-kansliet), Försvarsdepartementet och Försvarsmakten.

Tid: Torsdag, 15 februari 08.30–10.00 med enklare frukost från kl. 08.00
Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm

Seminariet blev väldigt fort fullsatt! Du kan fortfarande anmäla dig för plats på väntelistan, du får då meddelande om en plats blir ledig för dig. Till anmälan