Öppet seminarium

Frukostseminarium: Kan man planera för framtiden?

Datum: 15 februari 2018
Tid: 08:30-10:00

De senaste decennierna har flera politiskt tillsatta framtidskommissioner och utredningar sett dagens ljus för att snart falla i glömska eller drunkna i allt som redan händer här och nu.

Men vilka behov och förutsättningar för långsiktig, strategisk planering finns det egentligen, inom politiken i allmänhet och på Regeringskansliet i synnerhet? Och på vilka sätt kan den typen av arbete bedrivas?

Vi har bjudit in Katarina Engberg, fil. dr. i Freds- och konfliktforskning samt tidigare departementsråd i Regeringskansliet, att berätta om sin erfarenhet av strategisk planering i Statsrådsberedningen (Kansliet för strategi- och framtidsfrågor och EU-kansliet), Försvarsdepartementet och Försvarsmakten.

Tid: Torsdag, 15 februari 08.30–10.00 med enklare frukost från kl. 08.00
Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm

Seminariet blev väldigt fort fullsatt! Du kan fortfarande anmäla dig för plats på väntelistan, du får då meddelande om en plats blir ledig för dig. Till anmälan


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation