Forskarseminarium

Collective behaviour and collective cognition

Datum: 19 april 2013
Tid: 12.30-14.00

Jens Krause, Humboldt University, Berlin

Jens Krause kommer på seminariet att förklara några av de grundläggande principerna för kollektivt beteende och kollektivt tänkande. Han kommer att presentera flera exempel på studier, både på experiment med djur och på studier av hur människor beter sig i grupp. Hans forskning har de senaste åren väckt intresse hos flera större företag och han kommer också visa hur kollektivt tänkande används i organisationer för att hantera mer komplicerat beslutsfattande. På seminariet kommer Krause också att skissa upp ett exempel på hur man kan använda kollektivt tänkande när det kommer till hållbar resursanvändning.

Värdar för seminariet är Peter Hedström, David Sumpter och Fredrik Liljeros från Institutet för Framtidsstudier. Seminariet är gratis och äger rum kl. 12.30–14.00 på Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13, Stockholm.

Här anmäler du dig till seminariet

Välkommen!


Tidigare aktiviteter och dokumentation