Öppet seminarium

Offentliga samtal: Bilden av Sverige - en förebild eller ett land i kris?

Datum: 16 maj 2017
Tid: 13:00–15:00

På senare tid har fler beskrivit Sverige som ett land i kris. Inte sällan kopplas krisen till svensk integrationspolitik. Samtidigt får vi rapporter om att mycket överlag har blivit bättre i dagens Sverige. Hur ser egentligen svenskarnas självbild ut? Vilka bilder haltar illa med verkligheten? Varför ser debatten ut som den gör? Skiljer sig varumärket Sverige från verklighetens Sverige? Finns det risker i att betrakta Sverige som ett varumärke?

Seminariet ingår i serien "Offentliga samtal – forskare möter praktiker" som Vetenskapsrådet anordnar i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Tid: Tisdag 16 maj, kl. 13.00–15.00 med efterföljande fikamingel
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm

Medverkande:
Jeff Werner, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet
Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet 

Panel:
Henrik Berggren, historiker och författare
Jenny Ljung, enhetschef Sverigekommunikation på Svenska Institutet

Moderator: Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier

Agenda
Bilden av svensken. Den demokratiska vikingen
med Jeff Werner 
Bilder av Sverige är intimt förknippad med bilder av svenskar. För drygt hundra år sedan etablerades föreställningen om ett visuellt och biologiskt identifierbart folk - resligt, långskallat, blont och blåögt - en bild som i mångt och mycket har reproducerats under 1900-talet, inte minst i reklam och populärkultur. Det var en föreställning som exkluderade stora delar av befolkningen redan då, och som nu blivit ohållbar. Men hur ser den svensk ut som bär fram Sverigebilden på 2000-talet?

Risker med att driva Sverige som ett varumärke med Jens Stilhof Sörensen 
Sverige har alltmer börjat drivas som ett varumärke av såväl nuvarande regering som av den förra. Det finns anledning att reflektera över och kritiskt granska denna trend, som inte alltid är hälsosam ur demokratisynpunkt. Vad innebär detta fenomen och på vilket sätt påverkar den samhällsdebatten och det demokratiska samhället.

Panelsamtal och publikfrågor

Anmäl dig för att försäkra dig om en plats!


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation