Forskarseminarium

Åsa Knaggård: Stakeholder interaction – what do we mean and how can we do it?

Datum: 14 oktober 2015
Tid: 10:00–12:00

Åsa Knaggård, dr i statsvetenskap vid Lunds universitet.

ABSTRACT
That scientific knowledge should be useful and that policies should be based on knowledge, are believes that today are increasingly endorsed. As scientist we encounter this not least in the demands from funders. The presentation will report from a current project on stakeholder interaction. Focus is on what we as scientists mean by the concept and how we can work more systematically with it. Based on data from a questionnaire and round table discussions, the presentation will problematize stakeholder interaction and highlight challenges on individual, organizational and societal level.

"Min forskning och undervisning rör sig kring de utmaningar som bland annat miljöproblem ställer våra samhällen inför. Det handlar om långa tidsperspektiv, frågor där det krävs ämnes- och sektorsövergripande angreppssätt och där vetenskaplig kunskap spelar en stor roll. Ett huvudspår i min forskning är hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet och långa tidsperspektiv."

Läs mer om Åsa Knaggård.

Mer information kommer.

Seminariet hålls på hos oss på Holländargatan 13 i Stockholm. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

 

Vill du få påminnelser om våra forskarseminarier? Prenumerera här!


Tidigare aktiviteter och dokumentation