Olivia Danielewicz

Jag är forskningsassistent vid Institutet för framtidsstudier där jag arbetar som redaktör och översättare vid projektet Klimatetik och framtida generationer.

Jag har studerat framför allt engelsk litteratur och filosofi, och jag blev nyligen utexaminerad från UCL där jag studerade rysk och östeuropeisk litteratur och kultur vid SSEES. Min forskning rör Hegeliansk dialektik och hur nationell identitet representeras och reproduceras i litterära verk, med särskild fokus på romaner från 1800-talet. Vid institutet arbetar jag framför allt med översättning och redigering av forskningsartiklar som rör klimatetik och klimatförändringar.