Andrea Asker

Jag är doktorand vid Stockholms universitet och forskningsassistent på Institutet för framtidsstudier. Jag är också affilierad till Mimercentret för långsiktig framtidsforskning på institutet.

Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund med kandidatexamen i filosofi, politik och ekonomi (PPE), en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet och en masterexamen i filosofi från Stockholms universitet. Min avhandling är en sammanläggningsavhandling på ämnet skada vars kapitel behandlar kollektiv skada och individuellt handlande, samt skaderelaterade frågor inom dödens filosofi.

 

Projekt