Företag som politiska aktivister: Omfattningen och uppkomsten av politiskt ansvarstagande bland företag

Detta projekt undersöker företagens förändrade politiska roll i det 21: a århundradet genom att kombinera statsvetenskap, sociologi och företagsvetenskap.

Politiskt ansvarstagande (CPR, engelska Corporate Political Responsibility) avser lobbyverksamhet som syftar till att påverka politiska utfall i frågor som rör kulturell mångfald, miljö, livsstilsval, nationalism och invandring. Detta går tvärt emot den gängse uppfattningen om vad företagslobbying går ut på, nämligen att öka vinsterna genom att påverka i frågor som har direkt koppling till kärnverksamheten. Syftet med detta forskningsprojekt är att kartlägga omfattningen av CPR och förstå varför företagen ägnar sig åt denna typ av lobbying.

Företag anses ha mer politisk makt än någon annan samhällsaktör. CPR visar dock att företagens roll som politisk aktörer är under förändring och i och med detta krävs det ny forskning om vad som driver företagen politiskt i det 21:a århundradet.

Inom ramen för detta projekt så kommer samarbete ske med världsledande forskare vid IÉSEG School of Management, Sciences Po Paris och Institutet för framtidsstudier.

Tidsplan

2019-2023

Projektledare

Niels Selling Fil. dr. i statsvetenskap

Finansiär

Vetenskapsrådet