Paolo Velásquez

Jag är forskare vid Institutet för framtidsstudier och Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) på Oxford University. Jag är också affilierad forskare vid the Center for Responsible Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm

Jag försvarade min doktorsavhandling i sociologi i 2023 vid Umeå universitet. Jag har även en mastersexamen i sociologisk samhällsanalys från Stockholms universitet och en kandidatexamen i sociologi från The City College of New York (CUNY).

På Institutet för framtidsstudier arbetar jag i projektet Etniska stereotyper över tid – en jämförelse i Norden.

För en lista över mina publikationer, besök min personliga hemsida.

Projekt