Maximilian Wanner

Jag är postdoktor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet och Institutet för framtidsstudier inom det internationella forskningsprojekt Transformativa partnerskap för hållbar utveckling. Inom projektets ram studerar jag effektivitet i partnerskap mellan statliga och icke-statliga aktörer som internationella organisationer, företag och ideella organisationer. Utanför projektet rör min forskning global hållbarhet och internationell miljö- och klimatpolitik, inklusive klimatanpassning och riskreduktion på lokal nivå. Min undervisning avser framför allt global hållbarhet.

2022 försvarade jag min doktorsavhandling Framsteg och förändring inom katastrofriskreducering vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet. Jag är också alumn och del av Centret för Naturkatastrofslära (CNDS), ett interdisciplinärt forskningssamarbete mellan Uppsala Universitet, Karlstads Universitet och Försvarshögskolan.

Ett nytt projekt jag kommer jobba med framöver är implementeringen av EU:s gröna giv (EU Green Deal).

Tre utvalda arbeten

Wanner, M. S.T.: Change in policy regimes for disaster risk reduction in Fiji and Nepal. International Journal of  Disaster Risk Reduction 77, 103030, 2022.

Wanner, M. S.T.: The effectiveness of soft law in international environmental regimes: participation and compliance in the Hyogo Framework for ActionInternational Environmental Agreements 21, 113–132, 2021.

Wanner, M. S.T.: Drivers of Change in National Disaster Governance under the Hyogo Framework for Action. Politics & Governance 8(4), 256–269, 2020.

Projekt