Klas Markström

Jag är docent i matematik vid Institutionen för matematik och matematisk statistik på Umeå universitet.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är grafteori och kombinatorik.  Här studerar jag både deterministiska strukturproblem och olika problem som rör egenskaper hos slumpmodeller för grafer.  Jag har främst ägnat mig åt ren grundforskning inom de här områdena men har även tillämpad resultat och metoder härifrån på problem inom fysik, datavetenskap, och mer nyligen på röstningsteori.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Allan Lo, K. Markström F-factors in hypergraphs via absorption, Graphs and Combinatorics, Vol 30, No 2, 2014.

  • Klas Markström Two questions of Erdös on hypergraphs above the Turan threshold, Journal of Graph Theory, Vol 76, No 2, 2014

  • Walter Vinci, Klas Markström, Sergio Boixo, Aidan Roy, Federico M. Spedalieri, Paul A. Warburton, Simone Severini Hearing the shape of Ising models: on the distinguishability power of Physics Scientific Reports, July, 2014.

Tre ofta citerade arbeten

  • Quantum Bose-Hubbard model with an evolving graph as a toy model for emergent spacetime A Hamma, F Markopoulou, S Lloyd, F Caravelli, S Severini, K Markström, Physical Review D 81 (10), 104032, 2010.

  • Perfect matchings (and Hamilton cycles) in hypergraphs with large degrees K Markström, A Ruciński, European Journal of Combinatorics 32 (5), 677-687, 2011.

  • Expansion properties of random Cayley graphs and vertex transitive graphs via matrix martingales D Christofides, K Markström, Random Structures & Algorithms 32 (1), 88-100, 2008.

Publikationer

Projekt