Jonas Tallberg

Telefon: 08-16 30 68

Jag är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag är även research fellow vid Social Science Research Center Berlin (WZB).

Jag forskar om makt, demokrati, effektivitet och legitimitet inom internationella organisationer. För närvarande leder jag: forskningsprogrammet Legitimacy in Global Governance (LegGov), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond under perioden 2016-2021; forskningsprojektet The Performance of International Organizations (PIO), finansierat av Vetenskapsrådet under perioden 2014-2018; samt det svenska teamet inom det pan-europeiska projektet The Choice for Europe Since Maastricht (EMU-SCEUS), finansierat av EU:s forskningsprogram Horizon 2020.

Tre nyligen publicerade arbeten:

Tre ofta citerade arbeten:

  • The Opening Up of International Organizations: Transnational Access in Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 [med Thomas Sommerer, Theresa Squatrito och Christer Jönsson].
  • Leadership and Negotiation in the European Union. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  • Paths to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union. International Organization 56(3), 2002.

Publikationer