Karita Sirén

Receptionist/Växeltelefonist
Tel: 08-402 12 38
E-post: karita.siren@iffs.se
Tjänstledig t.o.m. 2020-08-31

 Karita Siren

 Jag ansvarar för diariet, inköp, tidskrifter, arrangemang av interna seminarier samt rese- och hotellbokningar.