Rojan Karakaya

Rojan Karakaya

Jag arbetar som forskningsingenjör i två projekt: i Etniska stereotyper över tid - en nordisk jämförelse utvecklar och implementerar jag maskinlärningsmetoder för att utforska implicit bias i svensk- och finskspråkiga textsamlingar. I projektet Inkludering och exkludering på arbetsmarknaden utvecklar och underhåller jag hela infrastrukturen för datainsamling och bidrar till den kvantitativa analysen.

Jag erhöll min masterexamen i statistik vid Linköpings universitet år 2022, där jag skrev min uppsats om det evolutionära förhållandet mellan strålfeniga fiskars position i näringskedjan och deras storlek. Tidigare har jag jobbat som forskningsassistent vid Stockholms universitet och analytiker vid Ekonomistyrningsverket.

Projekt