Stéphane Zuber

Jag är nationalekonom vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Paris och lektor vid Paris School of Economics. Jag arbetar med frågor gällande intergenerationell rättvisa och klimatpolicy. Vissa delar av min forskning tittar på klimatrelaterade risker: hur ska vi utforma rättvis klimatpolicy i en värld som präglas av osäkerhet och hur ska vi hantera katastrofala risker? Jag arbetar även med frågor inom normativ nationalekonomi gällande populationsetik och rättvisa i riskfyllda och osäkra situationer.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • with M. Fleurbaey et al. (2019): "The social cost of carbon: Valuing inequality, risk and population for climate policy", The Monist 102, 84-109.

  • with M. Fleurbaey: "Fair management of social risk", Journal of Economic Theory 169, 666-706.

  • "Harsanyi's theorem without the sure-thing principle: On the consistent aggregation of Monotonic Bernoullian and Archimedean preferences", Journal of Mathematical Economics 65, 104-117.

Tre ofta citerade arbeten

  • with Geir B. Asheim (2012): "Justifying social discounting: the rank-discounted utilitarian approach", Journal of Economic theory 147, 1572-1601.

  • with A. Bommier (2008): "Can preferences for catastrophe avoidance reconcile social discounting with intergenerational equity?", Social Choice and Welfare 31, 415-434.

  • "The aggregation of preferences: can we ignore the past?", Theory and Decision 70, 367-384.

Projekt