Stéphane Zuber

Jag är nationalekonom vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Paris och lektor vid Paris School of Economics. Jag arbetar med frågor gällande intergenerationell rättvisa och klimatpolicy. Vissa delar av min forskning tittar på klimatrelaterade risker: hur ska vi utforma rättvis klimatpolicy i en värld som präglas av osäkerhet och hur ska vi hantera katastrofala risker? Jag arbetar även med frågor inom normativ nationalekonomi gällande populationsetik och rättvisa i riskfyllda och osäkra situationer.

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Publikationer

Projekt