Kari Andén-Papadopoulos

Photo: Cato Lein

Jag är professor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Mediestudier, Stockholms universitet. Min forskning är inriktad på grundläggande frågor om nyhets- och dokumentärbildens roll i den sociala och kulturella (re)produktionen av mening, makt och minne, särskilt i krig och politiska konflikter. På senare år har jag intresserat mig för den allt viktigare roll som nya digitala mobilkameror och plattformar spelar för hur krig och politiska protester inte bara representeras men också strategiskt utformas och genomförs. Jag har publicerat ett flertal etnografiskt inriktade studier av hur lokala ögonvittnesbilder (tagna av åskådare, offer, aktivister, förövare och andra) nu omformar produktionen, receptionen och minnesbilden av globala kris-nyheter; samt av hur nya digitala former och praktiker av kamera-medierad aktivism i Mellanöstern bidrar till att skapa och utmana politisk makt. 

Vid Institutet driver jag forskningsprojektet Digitala ögonvittnesbilder och kampen för mänskliga rättigheter som undersöker hur explosionen av digitalt politiskt bildskapande nu i grunden utmanar traditionella synsätt på hur arbetet med att dokumentera, driva kampanjer mot, och åtala brott mot mänskliga rättigheter fungerar, och vem som utför det.

Tre nyligen publicerade arbeten

Andén-Papadopoulos, K. (2020): The “Image-as-Forensic-Evidence” Economy in the Post-2011 Syrian Conflict: The Power and Constraints of Contemporary Practices of Video Activism. International Journal of Communication 14(2020), 5072–5091.

Andén-Papadopoulos, K. (2020): Producing Image Activism After the Arab Uprisings (Introduction to themed issue). International Journal of Communication 14(2020), 5010–5020.

Andén-Papadopoulos, K. (2017): ”Imaging Human Rights: On the ethical and political implications of picturing pain”. In: Howard Tumber and Silvio Waisbord (eds.) The Routledge Companion to Media and Human Rights. London and New York: Routledge. 

Tre ofta citerade arbeten

 Andén-Papadopoulos, K. (2013) “Citizen Camera-Witnessing. Crisis testimony in the age of ‘mediated mass self-communication’”, New Media and Society, May 1: pp.117-133.

Andén-Papadopoulos, K. & Pantti, M. (2013) ”Re-imagining crisis reporting: Professional ideology of journalists and citizen eyewitness images”, Journalism - Theory, Practice & Criticism, 14(7): pp. 960-977.

 Andén-Papadopoulos, K. & Pantti, M (Eds.) (2011) Amateur Images and Global News. Oxford: Intellect Ltd.

Publikationer

Projekt