AVSLUTAT: Vad är beteendeekonomin och nudge-programmet?

Detta projekt utforskar vad beteendeekonomi och det s.k. nudge-programmet är, som ett sätt att få en bättre förståelse för modern ekonomisk vetenskap och vart den är på väg.

DET HÄR PROJEKTET ÄR AVSLUTAT

Beteendeekonomi och det s.k. nudge-programmet har aldrig varit hetare än efter det att Richard H. Thalers tog emot nobelpriset i ekonomi 2017. De har heller aldrig varit mer omdebatterade. Tyvärr är debatten ofta mindre produktiv, då den är behäftad med många felaktiga antaganden och ansenlig begreppsförvirring.

Projektets syfte är att utforska vad beteendeekonomi och nudge-programmet egentligen är, samt att utvärdera de argument som framförts för och emot. Forskningsuppgiften är viktig eftersom den utlovar en bättre förståelse för modern ekonomisk vetenskap, var den kommer ifrån och vart den är på väg. Uppgiften är också viktig eftersom flera länder (däribland Sverige) håller på att utveckla s.k. "nudge units" - statliga inrättningar med uppdraget att implementera nudge-programmet - och forskning kan hjälpa oss att förstå dess möjligheter och tillkortakommanden.

Projektet kommer utmynna i en bok, som ska publiceras av en internationell akademisk förläggare, och som argumenterar för att beteendeekonomin och nudge-programmet skiljer sig mindre från den mer ortodoxa nationalekonomin än många tror. Slutsatsen är inte att beteendeekonomin är oproblematisk, utan att dess problem i mångt och mycket är desamma som föregångarnas. Författaren är både disputerad i både filosofi och nationalekonomi, och har tidigare skrivit en framgångsrik lärobok i beteendeekonomi. Projektet är en syntes av närmare 15 års arbete i ämnet.

Tidsplan

2019-2020

Projektledare

Erik Angner Professor i praktisk filosofi

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond