AVSLUTAT: Matematiska tal: relevansen av empiriska resultat för filosofi

Projekt för att undersöka relevansen av empiriska resultat för att besvara frågor inom matematikens filosofi.

DET HÄR PROJEKTET ÄR AVSLUTAT

Inom matematikens filosofi finns en rad obesvarade frågor: Hur går det till när vi väljer en särskild siffra att referera till? Hur skaffar vi oss kunskap om siffror? På vilket sätt tillägnar vi oss de koncept som används inom matematiskt tänkande? Syftet med det här projektet är att undersöka relevansen av empiriska resultat för att besvara sådana här frågor.

Resultaten av det här projektet är viktiga för att visa hur empiriska resultat är relevanta för att utveckla en matematikens filosofi som kan fånga hur vi faktiskt använder matematik, på ett sätt som är mer utförligt och mer detaljerat än vad som idag är fallet inom litteraturen. Resultaten kan också väntas leda till en förbättrad matematikundervisning.  

Tidsplan

2019-2023

Projektledare

Finansiär

Vetenskapsrådet