Erik Angner

Jag är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Som doktorand vid University of Pittsburgh disputerade jag två gånger: först i nationalekonomi och sedan i vetenskapsfilosofi. Jag har sedan publicerat två böcker, Hayek and Natural Law (2007) och A Course in Behavioral Economics (andra utgåvan 2016), samt ett flertal artiklar och kapitel om beteendeekonomi och experimentell ekonomi, lyckostudier, och ekonomins historia, filosofi och metodologi.

Under 2019 kommer jag vara anställd på Institutet för Framtidsstudier för att arbeta på ett RJ-finansierat projekt om beteendeekonomins och nudge-programmets grundvalar.
Läs mer om projektet: "Vad är beteendeekonomin och nudge-programmet?"

Tre nyligen publicerade arbeten:

Tre ofta citerade arbeten:

 

Publikationer

Projekt