Bo Rothstein

Jag innehar en August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, en position som inrättades genom en donation vid dåvarande Göteborgs högskola 1901. Mina tidigare anställningar har varit vid Oxford University, Blavatnik School of Government and Nuffield College och Uppsala universitet. Jag har även varit gästforskare vid Australian National University, Cornell University, Harvard University, Russell Sage Foundation,  Stanford University och University of Washington Seattle.
Mer information om Bo Rothstein

Min forskning är koncentrerad till frågor om samhällsstyrningens kvalitet. Detta relaterar till områden som korruption, social rättvisa, välfärdspolitik och mänsklig välfärd. Min forskning kombinerar problem inom politisk filosofi såsom hur man kan definiera kvalitet i samhällsstyrningen med empirisk forskning om hur man kan mäta korruption, effekterna av hög/låg kvalitet i samhällsstyrningen och hur denna kan förbättras. Jag har också forskat om ekonomisk demokrati och maktförhållanden i svensk politik.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Rothstein, Bo. 2015. "The Moral, Economic, and Political Logic of the Swedish Welfare State." In The Oxford Handbook of Swedish Politics, ed. J. Pierre. Oxford: Oxford Univeristy Press.
  • Rothstein, Bo, and Jan Teorell. 2015. "Causes of Corruption." In Routledge Handbook of Political Corruption, ed. P. Heywood. London: Routledge.
  • Uslaner, Eric M., and Bo Rothstein. 2016. "The Historical Roots of Corruption. State Building, Economic Inequality, and Mass Education." Comparative Politics 48 (2):227-48.

Tre ofta citerade arbeten:

  • Rothstein, Bo. 1998. Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Rothstein, Bo. 2005. Social Traps and the Problem of Trust. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Rothstein, Bo, and Eric M. Uslaner. 2005. "All for All. Equality, Corruption and Social Trust." World Politics 58 (3):41-73.

Projekt