Björn Halleröd

Jag är professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag är även huvudsekreterare för Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI). Jag har tidigare arbetat vid sociologiska institutionen på Umeå universitet.

Jag forskar om levnadsförhållanden, fördelning av ekonomiska resurser och fattigdom. På senare tid har forskningen allt mer fokuserat på longitudinella analyser av olika livsfaser. Det gäller studier av det åldrande samhället och övergången från arbetsliv till livet som pensionär och äldre, ungas väg från utbildningssystemet till arbetsmarknaden och försörjningsproblem bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Sedan 2012 leder jag ett omfattande projekt om barnfattigdom i utvecklingsländer och från och med 2014 är jag engagerad i ledningen av forskningscentret AgeCap och bedriver bland annat forskning om hur gener och den sociala omgivningen samverkar i relation till Alzheimers sjukdom.

Tre relativt nya publiceringar:

  • Halleröd, B. & Ekbrand, H. (Forthcoming) In-Work Poverty and Labour Market Trajectories: Poverty Risks among the Working Population in 22 European Countries. Journal of European Social Policy.
  • Halleröd, B., Rothstein, B., Adel, D., & Nandy, S. (2013). Bad Governance and Poor Children: A Comparative analysis of government efficiency and severe child deprivation in 68 low- and middle-income countries. World Development, 48, 19-31.
  • Halleröd, B., Örestig, J., & Stattin, M. (2013). Leaving the labourt market: the impact of exit routes from employment to retirement on health and wellbeing in old age. European Journal of Ageing, 10, 25-35.

Tre citerade publiceringar:

  • Halleröd, B., Rothstein, B., Adel, D., & Nandy, S. (2013). Bad Governance and Poor Children: A Comparative analysis of government efficiency and severe child deprivation in 68 low- and middle-income countries. World Development, 48, 19-31.
  • Halleröd, B. & Gustafsson J-E. (2011). "A longitudinal analysis of the relationship between changes in socio-economic status and changes in health." Social Science & Medicine 72:116-123.
  • Halleröd, B (1995). ‘The Truly Poor: Indirect and Direct Measurement of Consensual Poverty in Sweden.’ Journal of European Social Policy Vol. 5, No. 2:111-29.