Helen de Canésie

Administratör
Tel: 08-402 12 34
E-post: helen.canesie@iffs.se

Helen de Canésie

Jag arbetar med diverse administrativa uppgifter rörande gästforskare, externa seminarier, workshops och internkommunikation.