Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.

Children’s Work in Everyday Life

Kristina Engwall and Ingrid Söderlind, eds., 2007 2007

Den självstyrande medborgaren?

Red. Christina Florin, Elisabeth Elgán, Gro Hagermann 2007

Friskolorna och framtiden

Red. Anders Lindbom 2007

Mellan folkbildning och fondrådgivning

Red., Urban Lundberg 2007

Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health

Göran Dahlgren and Margaret Whitehead 2007

Predicaments in the Futures of Aging Democracies

Thomas Lindh and Urban Lundberg 2007

Staten som vän eller fiende?

Marika Hedin, Urban Lundberg, Jens Rydström och Mattias Tydén 2007

Sverige i världen

Thomas Lindh 2007

Artiklar i Framtider nr 1/2006

Tema: Kvinnor och vetenskap 2006

Artiklar i Framtider nr 2/2006

Inget temanummer 2006

Artiklar i Framtider nr 3/2006

Tema: Sveriges nya geografi 2006

Artiklar i Framtider nr 4/2006

Tema: Kontrollsamhället 2006

Competition Policy and the Swedish Model

Torbjörn Lundqvist 2006

Den kreativa staten

Red. Torbjörn Lundqvist 2006

Health as a Factor in Regional Economic Development

Bo Malmberg and Eva Andersson 2006

How Migration Can Benefit Development

Kristof Tamas and Joakim Palme, eds. 2006

Labour Migrants Unbound?

Kristof Tamas and Rainer Münz 2006

The Impact of Ageing on Innovation and Productivity Growth in Europe

Alexia Prskawetz and Thomas Lindh (Eds.) 2006

Articles in Framtider no. 2/2005 English edition

Theme: Unexpected futures 2005

Artiklar i Framtider nr 1/2005

Tema: Framtidens samhälle 2005

Artiklar i Framtider nr 2/2005

Tema: Oväntade framtider 2005

Artiklar i Framtider nr 3/2005

Inget temanummer 2005

Artiklar i Framtider nr 4/2005

Inget temanummer 2005