Resultat från ett forskningsprojekt om policyprofessionella i svensk politik.
Nu kommer nya resultat från senaste mätningen av värderingar i World Values Survey, och en ny version av kulturkartan.
Hur kommer det sig att Decemberöverenskommelsen kunde komma till och vad betyder den för svensk demokrati? Se ett seminarium med Torbjörn Tännsjö, Sverker Gustavsson, Sanna Rayman och Daniel Suhonen.

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 23 april, 2015

Försiktighetens pris. En intervju om hur vi kan hantera risker 

Hur ska vi hantera den snabba utvecklingen av allt mer komplicerade teknologier? Lyssna på en intervju med Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, om försiktighetsprincipen och svårigheten att hantera risker.

Nyheter / 23 april, 2015

De policyprofessionella – med makt utan mandat 

Under tre års tid har tre forskare och två forskningsassistenter kartlagt och intervjuat en grupp människor som är märkligt osynliga i tidigare forskning. Märkligt för att de blir fler och fler och dessutom rör sig i den svenska politikens finaste rum. Gruppen har fått namnet policyprofessionella och i måndags presenterades resultaten vid seminariet “Makt utan mandat”.

Publikation / 23 april, 2015

Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik 

Christina Garsten, Bo Rothstein, Stefan Svallfors

Nyheter / 16 april, 2015

Postdoc sökes till forskningsprojekt om värdet av framtida liv 

Institutet för framtidsstudier söker en nyligen disputerad forskare till ett forskningsprojekt om att värdera framtida liv. Du måste ha en doktorsgrad i relevant filosofiskt ämne när anställningen inleds. Programmet leds av professor Krister Bykvist (filosofi).

Nyheter / 20 mars, 2015

Lag eller näve? En intervju om Socialdemokraterna och politiskt motstånd 

Hur organiserar man politiskt motstånd? Är det rimligt att använda icke-demokratiska metoder för att skydda ett demokratiskt samhälle? Och hur håller man ihop en stor organisation kring en gemensam strategi? Lyssna på en intervju med historikerna Johan A Lundin och Victor Lundberg.

prenumerera på detta fÖde via rss

Kalendarium

Maj
25
Jun
03

Forskarseminarium

Bob Goodin 

Följ Institutet för Framtidsstudier
Facebook
Följ Institutet för Framtidsstudier på Facebook
Twitter
Följ Institutet för Framtidsstudier på Twitter
YouTube
Följ Institutet för Framtidsstudier på YouTube
Cloud
Följ Institutet för Framtidsstudier på MixCloud
Bambuser
Följ Institutet för Framtidsstudier på Bambuser
wordpress statistics