Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 11 februari, 2016

Fertilitetsbehandling av ensamstående kvinnor en jämlikhetsfråga 

Det råder olika uppfattningar om hur man ska se på ojämlikhet och orättvisa. Vissa anser att skälen till ojämlikheterna är viktiga för beslut om huruvida insatser ska sättas in eller ej. Andra anser att bakgrunden inte är särskilt viktig. Dessa uppfattningar utgör idag grund för prioriteringar på många områden. När det gäller frågan om assisterad befruktning av ensamstående kvinnor stämmer dock prioriteringen inte överens med något av lägren. Intervju med forskaren Paula Casal om situationen i Spanien.

Nyheter / 11 februari, 2016

Cancerbehandling eller Thailand-resa? Intervju om hur vi ska bekosta framtidens vård 

Prioriteringsdiskussionen i vårdsektorn handlar om vilka behandlingar som ska finansieras av skattemedel. Hårt draget resulterar det i beslut som kan avgöra vem som får leva och vem som får dö. Erik Schokkaert anser att det är fel fokus att utgå ifrån en fast budgetram. Utgifterna för vård ökar visserligen, men för samhället är friska invånare en vinst. Diskussionen bör därför hellre handla om hur man istället kan öka utgifterna genom att motivera folk att hellre lägga pengar på skattefinansierad vård än på privat konsumtion.

Nyheter / 22 januari, 2016

Varning för den svenska omedvetna intoleransen 

Svenskarna är ett tolerant folk. Men om någon bryter mot vissa grundläggande värderingar som är så etablerade att de finns i vår lagstiftning, tenderar vi att vara tämligen intoleranta. Flera av dessa värderingar är sådana som uppfattas nästan diametralt olika av befolkningen i några av de länder varifrån flyktingar kommer idag.

Nyheter / 19 januari, 2016

Sverige – ett land av vithetstänkande antirasister? 

I upprepade attitydundersökningar på senare år har Sverige visat sig ha en befolkning av antirasister. Men är det verkligen hela sanningen? Tobias Hübinette som i höstas höll ett seminarium hos oss på institutet, menar att dessa resultat snarare kan handla om att 1900-talets toppstyrda antirasism-projekt resulterat i att folk i allmänhet vet att rasism och främlingsfientlighet är fel.

Nyheter / 15 januari, 2016

Hur ska vi veta om vi får det bättre? Remissvar på betänkande om mått på livskvalitet 

Trots att kunskap om hur befolkningen har det är nödvändig för vår förståelse av samhället, och för att politiker och myndigheter ska kunna fatta beslut med goda underlag, finns i dagsläget ingen samordnad och standardiserad rapportering om livskvalitet. Så inleds Institutets remissvar på SOU 2015:56, “Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet”.

prenumerera på detta fÖde via rss

Kalendarium

Mar
15

Öppet seminarium

Det hotade universitetet 

Mar
30

Forskarseminarium

Matthias Matthijs: TBA 

Följ Institutet för Framtidsstudier
Facebook
Följ Institutet för Framtidsstudier på Facebook
Twitter
Följ Institutet för Framtidsstudier på Twitter
YouTube
Följ Institutet för Framtidsstudier på YouTube
Cloud
Följ Institutet för Framtidsstudier på MixCloud
Bambuser
Följ Institutet för Framtidsstudier på Bambuser
wordpress statistics