Nyheter

Publikationer / 08 juni, 2017

A basic income for all: crazy or essential?

OUPblog, Oxford University Press’s Academic Insights for the Thinking World. Shouldn’t society provide a safety net for all in modern society? The radical idea of ensuring a regular stream of cash payments to all members of society, irrespective of th...

Nyheter / 08 maj, 2017

Nytt projekt om diskriminering vid fördelningen av välfärd

Får vissa människor sämre hjälp av våra myndigheter för att de råkar ha ett arabiskt-klingande namn? Detta är en fråga som sociologen Moa Bursell ställer i sitt nya forskningsprojekt om implicita attityder och diskriminering bland handläggare inom so...

Nyheter / 05 maj, 2017

Nytt projekt: Bättre sjukvård med digitalisering

I Kalmar länds landsting tar man nya grepp för att förbättra vårdresultaten. Istället för att fokusera på detaljer har man satt upp tre övergripande mål, mål som ska nås med hjälp av de nya möjligheter som big data och digitalisering innebär. Institu...

Publikationer / 28 april, 2017

From Categories to Categorization: A Social Perspective on Market Categorization

Tyllström, Anna, Durand, Rodolphe & Nina Granqvist. Research in the Sociology of Organizations, Volume 51, 2017.

Nyheter / 27 april, 2017

Nöjd med livet – nytt mått på välstånd

BNP är inte allt – nu kommer nya bud om hur Sveriges välstånd ska mätas och de presenteras i regeringens senaste proposition Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet. Tidigare har ekonomisk tillväxt dominerat vårt sätt att se på utveckling och välst...