Institutet för framtidsstudier är ett självständigt forskningsinstitut med fokus på framtidsfrågor.

Nyheter

Nyheter / 24 februari, 2017

Ett monster i vardande. Om eurokrisen och demokratin

Vad som började som ett politiskt projekt ämnat att stärka Europas demokratier, har idag förvandlats till ett krisande ekonomiskt projekt som istället riskerar att hota demokratin. Så beskriver ekonomen Matthias Matthijs EU och eurokrisen. När Matthia...

Nyheter / 17 februari, 2017

Om folkets vilja och politikers val

En växande grupp väljare i Europa avstår från sin demokratiska rätt att rösta i politiska val. De flesta av dem finner vi bland de socio-ekonomiskt svagare, där en oproportionerligt stor andel stannar hemma. Varför just dem? En del av dem förklarar at...

Nyheter / 07 februari, 2017

Gör gott. Och gör det bättre

Ger du någonsin pengar till välgörenhet? Hur gör du då när du väljer vart dina pengar ska gå? Den skotske filosofen William MacAskill konstaterar att vi är snara att välja välgörenhetsändamål och välgörenhetsorganisationer på ett sätt vi aldrig skull...

Nyheter / 01 februari, 2017

Vi välkomnar Berit Högman till vår styrelse

Regeringen har utsett Berit Högman till ny ledamot till Institutet för Framtidsstudiers styrelse under perioden 2017-01-01 t.o.m. 2022-12-31. Berit Högman är vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen och har varit riksdagsledamot sedan år 20...

Nyheter / 30 januari, 2017

Det handlar om klass: Om varför barn till utrikes födda har lägre betyg men högre ambitioner

Nyblivne doktorn i sociologi, Per Engzell, har spritt ljus över frågan om varför barn till utrikes födda föräldrar har högre studieambitioner trots att deras betyg ligger lägre än bland barn till inrikes födda.