Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 1 juli, 2014

Med blomstrande teknikutveckling får vi bättre vård 

Anders Ekholm, vice vd på Institutet för Framtidsstudier och Drasko Markovic arbetar för närvarande med rapporten ”När vården blir IT”. P4 Granskar har intervjuat Anders Ekholm, som menar att det viktigaste för vården är att få en så komplett bild av patienten som möjligt. För att det ska låta sig göras behövs data samköras. Alla andra branscher gör det redan idag om sina kunder för att samla information.

Nyheter / 30 juni, 2014

Ny forskningsrapport visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än privata aktörer 

Sedan 2007 har möjligheterna för privata aktörer att delta i arbetsmarknadspolitiken förstärkts. En forskargrupp vid Institutet för Framtidsstudier har jämfört de kompletterande aktörerna med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Dessutom har effekterna av medverkan i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF) studerats. Resultaten visar att Arbetsförmedlingen lyckas bättre än både de kompletterande aktörerna och ESF med att få individer i arbete.

Publikationer / 24 juni, 2014

Nya aktörer inom arbetsmarknaden. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? 

Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom och Magnus Bygren

Nyheter / 23 juni, 2014

IF i Almedalen 

Institutet för Framtidsstudier deltar på Almedalsveckan 2014. På måndagen den 30 juni samt tisdagen den 1 juni arrangerar IF seminarier, varav ett tillsammans med Temagruppen Integration i Arbetslivet.

Nyheter / 17 juni, 2014

Politiska utmaningar för framtiden 

Genom att studera sådant som redan har hänt kan vi förstå något om hur framtiden kan te sig. Inför årets politikervecka i Almedalen har vi tagit fram fyra korta filmer där vi presenterar forskningsresultat som kan hjälpa oss förstå vilka utmaningar vi har framför oss.

prenumerera på detta fÖde via rss

Kalendarium

Följ Institutet för Framtidsstudier
Facebook
Följ Institutet för Framtidsstudier på Facebook
Twitter
Följ Institutet för Framtidsstudier på Twitter
YouTube
Följ Institutet för Framtidsstudier på YouTube
Cloud
Följ Institutet för Framtidsstudier på MixCloud
Bambuser
Följ Institutet för Framtidsstudier på Bambuser
wordpress statistics