Hur kommer det sig att Decemberöverenskommelsen kunde komma till och vad betyder den för svensk demokrati? Se ett seminarium med Torbjörn Tännsjö, Sverker Gustavsson, Sanna Rayman och Daniel Suhonen.
Larry Temkin i intervju om jämlikhet och rättvisa.
Följ oss i Almedalen 2015!
Välkommen till seminariet 21 september!

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 20 juli, 2015

Anställda som skapare av segregering 

När man pratar om segregering på arbetsmarknaden sätts ofta ljuset på arbetsgivaren, och med all rätt. Men när det gäller arbetsplatssegregering kan också såväl arbetssökande som anställda bidra till att arbetsplatser blir homogena.

Nyheter / 13 juli, 2015

Vad vi pratar om när vi pratar om jämlikhet 

Jämlikhet kan tyckas vara ett enkelt begrepp. Det handlar om att alla ska ha lika möjligheter och lika värde. Men är det verkligen så? I en intervju berättar den amerikanske filosofen Larry Temkin om sin syn på jämlikhet och på hur den kan användas i ett praktiskt jämlikhetsarbete.

Nyheter / 7 juli, 2015

Gustaf Arrhenius i råd som hjälper regeringen med hållbarhet 

Under Almedalsveckan beslöt regeringen att tillsätta ett vetenskapligt råd för hållbar utveckling. Tanken är att man på det sättet kan stärka kopplingen mellan politik och akademi.

Nyheter / 29 juni, 2015

Antologi om digitaliseringens utmaningar och möjligheter 

Regeringens Digitaliseringskommission har inför sitt slutbetänkande i december just släppt ett fjärde delbetänkande i form av en antologi. Antologin samlar texter av forskare och experter om hur det kommer sig att Sverige varit så framgångsrikt inom digitalisering och vad vi kan göra för att fortsätta med den framgången. Bland skribenterna finns Anders Ekholm och Bi Puranen, båda verksamma vid Institutet för framtidsstudier.

Nyheter / 24 juni, 2015

Fördomar har vi allihopa. Jag med. Och du med. 

På Institutet för framtidsstudier behandlar vi diskriminering som en viktig framtidsfråga. Vi studerar hur den yttrar sig men försöker också förstå hur och varför diskriminering uppstår. Ett sätt att göra det på är att titta närmare på den enskilda individen och på dennes fördomar.

prenumerera på detta fÖde via rss

Kalendarium

Okt
09

Öppet seminarium

Den stora robotdagen 

Okt
14

Forskarseminarium

Åsa Knaggård: TBA 

Nov
18

Forskarseminarium

Jules Holroyd: TBA 

Följ Institutet för Framtidsstudier
Facebook
Följ Institutet för Framtidsstudier på Facebook
Twitter
Följ Institutet för Framtidsstudier på Twitter
YouTube
Följ Institutet för Framtidsstudier på YouTube
Cloud
Följ Institutet för Framtidsstudier på MixCloud
Bambuser
Följ Institutet för Framtidsstudier på Bambuser
wordpress statistics