Nu kommer nya resultat från senaste mätningen av värderingar i World Values Survey, och en ny version av kulturkartan.
Vi kan idag förbättra både fysiska och kognitiva förmågor med hjälp av teknologi. Karim Jebari utforskar var gränsen går.

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 9 december, 2014

Värderingar och väljare – om att lägga sin röst på Sverigedemokraterna 

Den 4 december publicerades en artikel på DN debatt om främlingsfientlighet bland Sverigedemokraternas väljare. Artikeln hänvisar till en studie som påbörjades i april då skribenterna Peter Hedström och Tim Müller var verksamma vid Institutet för Framtidsstudier.

Nyheter / 8 december, 2014

Om mänsklighetens gränser och riskerna med teknisk utveckling 

Det är svårt att veta vart den kunskap vi förvärvar och den teknik vi utvecklar kan föra oss. Ibland får vi inte förrän långt efteråt reda på hur dessa kunskaper eller tekniker kan gagna – eller skada oss. Om detta handlar Karim Jebaris doktorsavhandling.

Publikationer / 14 november, 2014

Fosterbarn i tid och rum 

Johanna Sköld och Inger Söderlind med bidrag av Ann-Sofie Bergman.

Blogg / 14 november, 2014

Jämlik hälsa kräver ojämlik vård 

Att det är viktigt att sträva efter jämlikhet i hälsa och vård är en uppfattning som är väl spridd bland såväl allmänhet som politiker. Uppfattningen omhuldas av alla politiska partier och är dessutom kodifierad i lagstiftningar som avser vård och omsorg. Så långt är allt gott. Men det finns ett stort problem med denna av alla efterfrågade strävan efter jämlikhet. Det finns väldigt få exempel på systematiskt arbete för att uppnå detta mål.

prenumerera på detta fÖde via rss

Kalendarium

Följ Institutet för Framtidsstudier
Facebook
Följ Institutet för Framtidsstudier på Facebook
Twitter
Följ Institutet för Framtidsstudier på Twitter
YouTube
Följ Institutet för Framtidsstudier på YouTube
Cloud
Följ Institutet för Framtidsstudier på MixCloud
Bambuser
Följ Institutet för Framtidsstudier på Bambuser
wordpress statistics