Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 22 januari, 2016

Varning för den svenska omedvetna intoleransen 

Svenskarna är ett tolerant folk. Men om någon bryter mot vissa grundläggande värderingar som är så etablerade att de finns i vår lagstiftning, tenderar vi att vara tämligen intoleranta. Flera av dessa värderingar är sådana som uppfattas nästan diametralt olika av befolkningen i några av de länder varifrån flyktingar kommer idag.

Nyheter / 19 januari, 2016

Sverige – ett land av vithetstänkande antirasister? 

I upprepade attitydundersökningar på senare år har Sverige visat sig ha en befolkning av antirasister. Men är det verkligen hela sanningen? Tobias Hübinette som i höstas höll ett seminarium hos oss på institutet, menar att dessa resultat snarare kan handla om att 1900-talets toppstyrda antirasism-projekt resulterat i att folk i allmänhet vet att rasism och främlingsfientlighet är fel.

Nyheter / 15 januari, 2016

Hur ska vi veta om vi får det bättre? Remissvar på betänkande om mått på livskvalitet 

Trots att kunskap om hur befolkningen har det är nödvändig för vår förståelse av samhället, och för att politiker och myndigheter ska kunna fatta beslut med goda underlag, finns i dagsläget ingen samordnad och standardiserad rapportering om livskvalitet. Så inleds Institutets remissvar på SOU 2015:56, “Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet”.

Nyheter / 15 januari, 2016

Med direktinsyn i en politikers vardag 

Under ett års tid har vår VD Gustaf Arrhenius och riksdagsledamoten Berit Högman (s) träffats på varandras arbetsplatser och delat erfarenheter som en del i ett utbytesprogram anordnat av Sveriges Unga Akademi och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare.

Nyheter / 14 januari, 2016

Hur politiskt färgad är din verklighetsuppfattning? 

Hur färgad är din verklighetsuppfattning av dina politiska åsikter? Kan du ta till dig fakta oavsett om de stödjer din uppfattning om sakernas tillstånd eller ej? Vi må tro att vi är objektiva, neutrala, men flera forskningsresultat pekar på att vår syn på sakfrågor påverkas av våra politiska åsikter. Tidigare forskning har dock framför allt undersökt fenomenet på gruppnivå, nu finns ett test som försöker bevisa detta på individnivå.

prenumerera på detta fÖde via rss

Kalendarium

Mar
30

Forskarseminarium

Matthias Matthijs: TBA 

Följ Institutet för Framtidsstudier
Facebook
Följ Institutet för Framtidsstudier på Facebook
Twitter
Följ Institutet för Framtidsstudier på Twitter
YouTube
Följ Institutet för Framtidsstudier på YouTube
Cloud
Följ Institutet för Framtidsstudier på MixCloud
Bambuser
Följ Institutet för Framtidsstudier på Bambuser
wordpress statistics