Institutet för Framtidsstudier är ett självständigt forskningsinstitut med fokus på framtidsfrågor.

Nyheter

Publikationer / 19 april, 2017

A popular misapplication of evolutionary modeling to the study of human cooperation

Eriksson, Kimmo , Strimling, Pontus & Daniel Cownden. Evolution and Human Behavior, Volume 38, Issue 3, Pages 421–427.

Nyheter / 17 april, 2017

En marsch för vetenskap och forskning!

Faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. Det är fenomen som March for Science vill motverka med en manifestation på lördag den 22 april. Institutet för Framtidsstudier är en av 60-talet organisationer i Sverige som stödjer initiativet, och vår kollega Karim Jebari kommer att delta som talare vid manifestationen i Stockholm.

Nyheter / 13 april, 2017

Krisen och barnen

En ny studie av effekterna på barns välmående och materiella standard efter den finansiella krisen 2007, visar vilken typ av politiska åtgärder som behöver vidtas för att barn och barnfamiljer inte ska drabbas särskilt hårt. I rapporten jämförs 40-talet höginkomstländer, bland andra Sverige.

Nyheter / 13 april, 2017

En framtid utan Down's syndrom? Etiska reflektioner över teknologins utveckling

Skulle du använda fosterdiagnostik för att ta reda på om det foster du eller din partner bär på ha Downs syndrom? Ett nytt, korrektare och betydligt ofarligare test har gjort succé i länder som Island. Men denna succé har haft som resultat att inte ett enda barn med Downs syndrom har fötts sedan testet började användas där. Vi behöver fundera över de etiska frågor som nya teknologier för med sig, säger filosofen Julia Mosquera.

Nyheter / 10 april, 2017

Basinkomst: Ett verktyg för att justera orättvisa eller en orättvis omfördelning av resurser?

Vad innebär det egentligen när forskare och politiker pratar om basinkomst? Läs ett blogginlägg eller lyssna på en föredragning om vad basinkomst är och varför det är så på tapeten just nu.