Forskningsområden

Brott, hot och människans existens

Här kan du se alla våra forskningsområden >

Nyheter

25 september 2017

Mänsklighetens existens i våra händer

Under september och oktober pågår ett tvärvetenskapligt gästforskarprogram vid Göteborgs universitet som bland annat involver..., och . Programmet heter Existential risk to humanity och handlar om just detta - att identifiera och diskutera hot mot mot människans existens. Syftet är att försöka förstå hur dessa hot ska kunna hanteras i praktiken så att de kan avvärjas i tid.

15 september 2017

Janine Wedel till Institutet för Framtidsstudier

2018 blir Institutet för Framtidsstudier värd för Kerstin Hesselgrens gästprofessur som då kommer att innehas av Janine R Wedel, forskare i socialantropologi vid George Mason University i USA.

18 augusti 2017

Jobba hos oss som projektkoordinator

Institutet växer och vi söker nu en projektkoordinator på hundra procent som kan ansvara för våra projektansökningar och samarbeta med informatören om att sprida information om vår forskning.

10 juli 2017

Intervju med Erik Olin Wright

I våras fick vi besök av den amerikanske sociologen Erik Olin Wright. Han höll då ett forskarseminarium på ämnet "Pathways to...

06 juli 2017

Nya perspektiv på privatiseringen av välfärden i Sverige

På 1980-talet hade väl få kunnat förutse den snabba tillväxt av privata aktörer på välfärdsmarknaden som Sverige har sett de ...

Visa alla nyheter
Gå till IF Play