Institutet för Framtidsstudier är ett självständigt forskningsinstitut med fokus på framtidsfrågor.

Nyheter

Publikationer / 28 april, 2017

From Categories to Categorization: A Social Perspective on Market Categorization

Tyllström, Anna, Durand, Rodolphe & Nina Granqvist. Research in the Sociology of Organizations, Volume 51, 2017.

Nyheter / 27 april, 2017

Nöjd med livet – nytt mått på välstånd

BNP är inte allt – nu kommer nya bud om hur Sveriges välstånd ska mätas och de presenteras i regeringens senaste proposition Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet. Tidigare har ekonomisk tillväxt dominerat vårt sätt att se på utveckling och välst...

Publikationer / 19 april, 2017

A popular misapplication of evolutionary modeling to the study of human cooperation

Eriksson, Kimmo , Strimling, Pontus & Daniel Cownden. Evolution and Human Behavior, Volume 38, Issue 3, Pages 421–427.

Nyheter / 17 april, 2017

En marsch för vetenskap och forskning!

Faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. Det är fenomen som March for Science vill motverka med en manifestation på lördag den 22 april. Institutet för Framtidsstudier är en av 60-talet organisationer i Sverige som stödjer initiativet, och vår kollega Karim Jebari kommer att delta som talare vid manifestationen i Stockholm.

Nyheter / 13 april, 2017

Krisen och barnen

En ny studie av effekterna på barns välmående och materiella standard efter den finansiella krisen 2007, visar vilken typ av politiska åtgärder som behöver vidtas för att barn och barnfamiljer inte ska drabbas särskilt hårt. I rapporten jämförs 40-talet höginkomstländer, bland andra Sverige.