Hur kommer det sig att Decemberöverenskommelsen kunde komma till och vad betyder den för svensk demokrati? Se ett seminarium med Torbjörn Tännsjö, Sverker Gustavsson, Sanna Rayman och Daniel Suhonen.
Resultat från ett forskningsprojekt om policyprofessionella i svensk politik.
Nu kommer nya resultat från senaste mätningen av värderingar i World Values Survey, och en ny version av kulturkartan.

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 8 maj, 2015

Framtidens forskning 

Idag ger Stiftelsen för Strategisk Forskning ut en temabilaga som skickas med Svenska Dagbladet. Här kan du bland annat läsa en kort presentation av vårt nya forskningsprogram, “Vilken framtid?”, på sidan 20.

Nyheter / 6 maj, 2015

Klimaträttvisa och historiska utsläpp 

De klimatproblem vi står inför idag har orsakats av utsläpp av växthusgaser som pågått ända sedan industrialiseringens början. Hur kan vi skapa klimaträttvisa när de som orsakat problem inte längre finns? En person som har en idé om hur detta kan lösas är forskaren Göran Duus-Otterström.

Nyheter / 23 april, 2015

Försiktighetens pris. En intervju om hur vi kan hantera risker 

Hur ska vi hantera den snabba utvecklingen av allt mer komplicerade teknologier? Lyssna på en intervju med Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, om försiktighetsprincipen och svårigheten att hantera risker.

Nyheter / 23 april, 2015

De policyprofessionella – med makt utan mandat 

Under tre års tid har tre forskare och två forskningsassistenter kartlagt och intervjuat en grupp människor som är märkligt osynliga i tidigare forskning. Märkligt för att de blir fler och fler och dessutom rör sig i den svenska politikens finaste rum. Gruppen har fått namnet policyprofessionella och i måndags presenterades resultaten vid seminariet “Makt utan mandat”.

Publikation / 23 april, 2015

Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik 

Christina Garsten, Bo Rothstein, Stefan Svallfors

prenumerera på detta fÖde via rss

Kalendarium

Maj
25
Jun
17

Forskarseminarium

David Miller 

Följ Institutet för Framtidsstudier
Facebook
Följ Institutet för Framtidsstudier på Facebook
Twitter
Följ Institutet för Framtidsstudier på Twitter
YouTube
Följ Institutet för Framtidsstudier på YouTube
Cloud
Följ Institutet för Framtidsstudier på MixCloud
Bambuser
Följ Institutet för Framtidsstudier på Bambuser
wordpress statistics