Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.

Costly punishment in the ultimatum game evokes moral concern, in particular when framed as payoff reduction.

Strimling, Pontus , Eriksson, Kimmo Per. A. Andersson & Torun Lindholm | 2017

Legal Power and the Right to Vote

Beckman, Ludvig | 2017

Freedom as Non-domination and Democratic Inclusion

Beckman, Ludvig & Jonas Hultin Rosenberg, | 2017

Känna text

Törnqvist, Maria Daniel Gustafsson | 2016

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid

Ekholm, Anders , Jebari, Karim Fredrik Nilsson, Sara Riggare, Drasko Markovic, Erik Wetter, Jenny Wahlgren, Jesper Olsson, Anna Krohwinkel, Hans Winberg, Jon Rognes, Britt-Marie Ahrnell, Patrik Sundström, Fredrik Lindencrona, Tomas Bokström, Ing-Marie Wieselgren | 2016

Kedjor av händelser

Bursell, Moa | 2016

Politiska förpliktelser

Duus-Otterström, Göran | 2016

Social selection in formal and informal tracking in Sweden

Rudolphi, Frida och Robert Erikson | 2016

Dual Climate Change Responsibility

Duus-Otterström, Göran & Sverker Jagers | 2016

Sociologi som konstform

Törnqvist, Maria | 2016

Allocating adaptation finance

Duus-Otterström, Göran | 2016

Våldets sociala dimensioner

Edling, Christofer & Amir Rostami (red.) | 2016

Animalism and the Varieties of Conjoined Twinning

Campbell, Timothy & Jeff McMahan | 2016

Desirability of Conditionals

Stefánsson, H. Orri | 2016

Vi måste ha ett nytt sätt att finansiera forskning

Svallfors, Stefan & Mattias Marklund | 2016

Forskningspolitik som kunskapshinder

Svallfors, Stefan | 2016

The Origins and Maintenance of Female Genital Modification across Africa

Strimling, Pontus , Ross, Cody T., Paige Ericksen, Karen, Lindenfors, Patrik & Monique Borgerhoff Mulder | 2016

Att lämna våldsbejakande extremism

Carlsson, Christoffer | 2016

Desire, Expectation, and Invariance

Stefánsson, H. Orri & Richard Bradley | 2016

Det digitala samhällskontraktet

Ekholm, Anders | 2016

DNA och hälsa

Ekholm, Anders | 2016

How much scope for a mobility paradox?

Mood, Carina , Jonsson, Jan O. , Richard Breen | 2016

What Is ‘Real’ in Probabilism?

Stefánsson, H. Orri | 2016

Being and Well-Being

Bykvist, Krister | 2015

Debunking and Disagreement

Tersman, Folke | 2015

Declining willingness to fight for one’s country

Puranen, Bi , Inglehart R.F., Welzel C, | 2015

Det biologiska samhället

Ekholm, Anders | 2015

Erkännandets sociologi

Törnqvist, Maria | 2015

Estimating Social and Ethnic Inequality in School Surveys

Jonsson, Jan O. , Engzell, Per | 2015