Styrelse

Catharina Elmsäter-Svärd, ordf., tidigare Statsråd, Egen företagare

Berit Högman, riksdagsledamot (s), Sveriges Riksdag

Sverker Jagers, professor, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet

Arne Kaijser, professor, KTH

Danica Kragic Jensfelt, professor, KTH

Göran Rosenberg,  journalist och författare

Rebecca Stern, docent, Uppsala universitet

Jesper Strömbäck, professor, Göteborgs universitet

Annika Sundén, vice ordf., docent, analysdirektör, Arbetsförmedlingen