Forskning

Institutet för Framtidsstudier är ett institut  för avancerad samhällsvetenskaplig forskning gällande viktiga framtidsfrågor. Forskarna vid Institutet kommer från många olika discipliner såsom sociologi, nationalekonomi, matematik och filosofi, och de publicerar regelbundet sin forskning i ledande internationella tidskrifter.

Institutets forskare presenterar sina resultat vid vetenskapliga konferenser och seminarier, men också vid seminarier riktade till en bred allmänhet för att därigenom bidra till den allmänna debatten om de stora framtidsfrågorna.

Institutets forskning struktureras runt ett forskningsprogram som vanligtvis bedrivs under en period av fyra till sex år. Forskningsprogrammet innehåller oftast flera projekt som fokuserar på mer specifika frågeställningar inom det generella forskningsprogrammet.

Institutets forskning finansieras dels med statliga medel, dels med forskningsanslag som erhållits från forskningsråd och andra forskningsfinansiärer.