Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.
Frågor gällande beställningar sänds till info@iffs.se

The Reverse Gender Gap in Ethnic Discrimination

Bursell, Moa , Mahmood Arai & Lena Nekby | 2015

The role of psychosocial school conditions in adolescent prosocial behaviour

Plenty, Stephanie Modin, Bitte & Viveca Östberg | 2015

The Value of Existence

Arrhenius, Gustaf , Wlodek Rabinowicz | 2015

Value and Time

Bykvist, Krister | 2015

Value Superiority

Arrhenius, Gustaf , Wlodek Rabinowicz | 2015

Analytical Sociology and Rational-Choice Theory

Peter Hedström & Petri Ylikoski 2014

Ethnic Differences in Early School-leaving

Jonsson, Jan O. , Rudolphi, Frida , Elina Kilpi-Jakonen | 2014

Feminism i rörliga bilder.

Törnqvist, Maria , Tollin, Katharina | 2014

Fosterbarn i tid och rum

Johanna Sköld och Inger Söderlind med bidrag av Ann-Sofie Bergman. 2014

Labour market policies against the odds? Job finding among participants in ESF-projects in comparison with the Public Employment Service

Ryszard Szulkin, Lena Nekby, Magnus Bygren, Clara Lindblom, Kenisha Russell-Jonsson, Ragnar Bengtsson, Erik Normark 2014

Nya aktörer inom arbetsmarknaden. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad?

Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom och Magnus Bygren 2014

Simulating the Need for Health- and Elderly Care in Sweden – A Model Description of SESIM-LEV

Ekholm, Anders Lisa Brouwers, , Lina Maria Ellegård, Nils Janlöv, Pontus Johansson, Karin Mossler | 2014

The Dynamics of Democracy, Development and Cultural Values

Spaiser, Viktoria; Ranganathan, Shyam; Mann, Richard P.; Sumpter, David J.T. 2014

Agent-Based Modeling and Techno-Social Systems SE

Dirk Helbing, Thomas Grund (Eds.) 2013

Analytical sociology and social mechanisms

Hedström, P. & Ylikoski 2013

På jakt efter framgångsrik arbetslivsintegrering

Ryszard Szulkin, Lena Nekby, Magnus Bygren, Clara Lindblom, Kenisha Russell-Jonsson, Ragnar Bengtsson, Erik Normark 2013

R package bdynsys on Bayesian Dynamical Systems Modelling

Shyam Ranganathan, Viktoria Spaiser, Richard P. Mann, David J.T. Sumpter 2013

Raymond Boudon (1934-2013)

Peter Hedström 2013

Relative Deprivation and Sickness Absence in Sweden

Helgertz, J., Hess, W., and Scott, K. 2013