Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.

What Is ‘Real’ in Probabilism?

Stefánsson, H. Orri | 2016

Being and Well-Being

Bykvist, Krister | 2015

Debunking and Disagreement

Tersman, Folke | 2015

Declining willingness to fight for one’s country

Puranen, Bi , Inglehart R.F., Welzel C, | 2015

Det biologiska samhället

Ekholm, Anders | 2015

Erkännandets sociologi

Törnqvist, Maria | 2015

Estimating Social and Ethnic Inequality in School Surveys

Jonsson, Jan O. , Engzell, Per | 2015

Fair Chance and Modal Consequentialism

Stefánsson, H. Orri | 2015

Fairness-based retributivism reconsidered

Duus-Otterström, Göran | 2015

How Valuable are Chances?

Stefánsson, H. Orri , Richard Bradley | 2015

Klimatetik: Rättvisa, Politik och Individens Ansvar

Duus-Otterström, Göran , Brülde, Bengt | 2015

Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik

Svallfors, Stefan , Christina Garsten, Bo Rothstein | 2015

Modeling the Evolution of Creoles

Strimling, Pontus , Jansson, F., Parkvall, M. | 2015

Moderators of the disapproval of peer punishment

Eriksson, Kimmo , Strimling, Pontus , Andersson, P.A. | 2015

Of Malthus and Methuselah

Jebari, Karim | 2015

Per Olov Enquist: Maktens mekanik

Svallfors, Stefan | 2015

Politikproffs i kulisserna styr utan demokratiskt mandat

Svallfors, Stefan , Christina Garsten, Bo Rothstein | 2015

Replik till Torbjörn Tännsjö

Berndt Rasmussen, Katharina | 2015

Reply to Orsi

Bykvist, Krister | 2015

Should Extinction Be Forever?

Jebari, Karim | 2015

Sweden

Bursell, Moa | 2015

The implications of learning across perceptually and strategically distinct situations

Strimling, Pontus , Eriksson, Kimmo , Cownden, D | 2015

The Reverse Gender Gap in Ethnic Discrimination

Bursell, Moa , Mahmood Arai & Lena Nekby | 2015

The role of psychosocial school conditions in adolescent prosocial behaviour

Plenty, Stephanie Modin, Bitte & Viveca Östberg | 2015

The Value of Existence

Arrhenius, Gustaf , Wlodek Rabinowicz | 2015

Value and Time

Bykvist, Krister | 2015

Value Superiority

Arrhenius, Gustaf , Wlodek Rabinowicz | 2015

Analytical Sociology and Rational-Choice Theory

Peter Hedström & Petri Ylikoski 2014

Ethnic Differences in Early School-leaving

Jonsson, Jan O. , Rudolphi, Frida , Elina Kilpi-Jakonen | 2014