Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.

The Frontiers of Sociology

P. Hedström, B. Wittrock 2009

The Oxford Handbook of Analytical Sociology

P. Hedström, P. Bearman 2009

Artiklar i Framtider nr 1/2009

Tema: Europa 2009

Artiklar i Framtider nr 2/2009

Tema: Politikens framtida former 2009

Artiklar i Framtider nr 3/2009

Tema: Psykisk ohälsa - ett växande hot? 2009

Artiklar i Framtider nr 4/2009

Tema: Sexualitet 2009

Barn, barndom och föräldraskap

A-M. Markström, M. Simonsson, I. Söderlind, E. Änggård 2009

Demographic Change and Economic Growth in Sweden: 1750-2050

David de la Croix, Thomas Lindh, Bo Malmberg. 2009

European Social Models, Protection and Inclusion

Joakim Palme, Kenneth Nelson, Ola Sjöberg, Renate Minas 2009

Fertility decisions – simulation in an agent-based model (IFSIM)

E Baroni, D Hallberg M Eklöf, T Lindh, J Žamac 2009

IFSIM Handbook

Öberg, Gustav , Elisa Baroni, Jovan Zamac | 2009

Socialt kapital och karteller

Torbjörn Lundqvist 2009

The analytical turn in Sociology

Peter Hedström 2009

The Geographies of Recruiting a Partner from Abroad. An Exploration of Swedish Data

John Östh, Maarten van Ham and Thomas Niedomysl 2009

Tocqueville and analytical sociology

Edling, Christofer , Christofer Edling | 2009

What Future for Social Investment?

Editors: Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme 2009

Articles in Framtider International edition 2008

Theme: The Swedish Model 2008

Artiklar i Framtider nr 1/2008

Tema: Hälsa och medicin 2008

Artiklar i Framtider nr 2/2008

Tema: Staden 2008

Artiklar i Framtider nr 3/2008

Tema: Den amerikanska kontinenten 2008

Artiklar i Framtider nr 4/2008

Tema: Framtidens samhälle 2008

Att göra historia. Vänbok till Christina Florin

Red. Maria Sjöberg & Yvonne Svanström 2008

Barndom och arbete

Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 2008