Hoppa till innehållet

A welfare state for all generations

In a society there are always several generations co-existing and they all need different things from the welfare state. This result is a conflict between generations on who should be favored by public policy. Generational justice is the theme of the book The generational welfare contract. Justice, Institutions and Outcomes by Simon Birnbaum, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson and Joakim Palme.

Children and elderly often evoke feelings of sympathy and these generations are thus appealing to favor while social security to an adult that cannot work is often associated with a stigma. But what does it do to the overall poverty rates when some generations are favored over others?

In the chapter "Contracts against poverty", the authors study how 17 different OECD countries have solved this conflict of which generation to favor, comparing the methods to poverty levels of those welfare states. It becomes apparent that these two goes hand in hand - the solution is to a large extent mirrored in poverty statistics.

It turns out that the countries with the lowest poverty rates are those that aim to benefit all co-existing generations equally. This means that establishing public policies that protect people in all different stages of life, children old and those of working age, appears to be crucial for welfare states that wish to decrease levels of poverty.

Read more about the book The generational welfare contract

 

Ett samhälle består alltid av flera generationer som lever parallellt och varje generation har olika behov som den i en välfärdsstat önskar att staten uppfyller. Detta innebär att det finns en konflikt mellan generationerna om hur samhällets resurser ska fördelas. Det här är ämnet för boken The Generational Welfare Contract av Simon Birnbaum, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson och Joakim Palme.

Hur åstadkommer man då rättvisa mellan generationer? Barn och äldre väcker lätt sympati och det är därmed lockande att argumentera för starka sociala skyddsnät för dem. Socialbidrag till personer i arbetsför ålder är däremot ofta associerat med stigma. I boken konstaterar författarna med hjälp av en rad empiriska studier att en jämnare fördelning av stöd mellan generationer inte bara är rättvis utan gynnar alla åldrar och därmed också gör välfärdsstaten mer stabil

I kapitlet "Contracts against poverty" studerar de till exempel hur 17 OECD-länder har valt att prioritera stöd till befolkningen i olika åldrar och hur valet avspeglar sig i landets fattigdomsstatistik.

Det visar sig att de länder med lägst fattigdom är de som försöker gynna alla samexisterande generationer lika mycket. Med andra ord är det oerhört viktigt för stater som vill sänka sina fattigdomsnivåer att skapa sociala skyddssystem som tar hand om medborgarna lika mycket under livets alla olika stadier – barn, gamla och de i arbetsför ålder.

Läs mer om boken The Generational Welfare Contract hos förlaget