Hoppa till innehållet

En välfärdsstat för alla generationer

Ett samhälle består alltid av flera generationer som lever parallellt och varje generation har olika behov som den i en välfärdsstat önskar att staten uppfyller. Detta innebär att det finns en konflikt mellan generationerna om hur samhällets resurser ska fördelas. Det här är ämnet för boken The Generational Welfare Contract. Justice, Institutions and Outcomes av Simon Birnbaum, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson och Joakim Palme.

Hur åstadkommer man då rättvisa mellan generationer? Barn och äldre väcker lätt sympati och det är därmed lockande att argumentera för starka sociala skyddsnät för dem. Socialbidrag till personer i arbetsför ålder är däremot ofta associerat med stigma. I boken konstaterar författarna med hjälp av en rad empiriska studier att en jämnare fördelning av stöd mellan generationer inte bara är rättvis utan gynnar alla åldrar och därmed också gör välfärdsstaten mer stabil

I kapitlet "Contracts against poverty" studerar de till exempel hur 17 OECD-länder har valt att prioritera stöd till befolkningen i olika åldrar och hur valet avspeglar sig i landets fattigdomsstatistik.

Det visar sig att de länder med lägst fattigdom är de som försöker gynna alla samexisterande generationer lika mycket. Med andra ord är det oerhört viktigt för stater som vill sänka sina fattigdomsnivåer att skapa sociala skyddssystem som tar hand om medborgarna lika mycket under livets alla olika stadier – barn, gamla och de i arbetsför ålder.

Läs mer om boken The Generational Welfare Contract hos förlaget