Tipping Points – Humanity at the Thresholds of the Planet

Exhibition of Tipping Point: Opening 1 June Galärparken, Djurgåren (close to Junibacken) at 5 pm (preview at 4:30 pm). Therafter daily 2-19 June, opens 11 am, last showing 3 pm every day.
Seminar series Tipping Points at Liljevalchs art gallery: 3, 4, 9 and 14 June, see below.    

The praised monumental sculpture Tipping Point by artist duo Bigert & Bergström opens in Stockholm on 1:st of June. During the exhibition from 2-19 of June we will also host four seminars with invited experts, climate scientists, artists and politicians at Liljevalchs art gallery that will deepen the discussion about climate and humanity. Everything is free of charge and no registration is required!

The inability of humanity to handle the climate crisis is driving ecosystems and societies ever closer to the breaking point. Researchers are warning about tipping points, where self reinforcing and often irrevirsible changes to life-dependant systems are set in motion. 

During the UN-meeting Stockholm+50 in June Tipping Point, the praised monumental sculpture by artist duo Bigert & Bergström will be exhibited. Close by, at Liljevalchs art gallery four seminars with artists, researchers, experts and politicians will discuss the hopes and fears of the current climate crises. 

Welcome to the artwork and seminar series Tipping Points – humanity at the thresholds of the planet. What can be done? What must be done? What must we absolutely not do? And what does art have to do with it?

Tipping Point: Art exhibition

Tipping Points: Seminar series at Liljevalchs art gallery, 3-14 June

Tröskelns dramatik – att förstå tipping points (in Swedish)
Fredag, 3 juni, kl 16

Begreppet ”tipping point”, klimatkrisens kanske viktigaste term, hör inte hemma i någon specifik disciplin utan kan användas för att förklara och förstå förskjutningar i biofysiska system, förändringar av marknader eller avgörande brott i samhällsmönster och normer. En tipping point är en kritisk brytpunkt där en mindre störning av ett system sätter igång en självförstärkande process som oåterkalleligt driver systemet allt längre bort från dess initiala jämviktstillstånd. Vad betyder detta i naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga sammanhang? Hur används begreppet i klimatvetenskapen? Vad innebär det att en tipping point passeras? Forskare talar idag allt mer om ”stressade system” – vilka av våra livsavgörande system är på gränsen till sammanbrott? Vilka krav ställer räddningsinsatsen på människa och politik? Och kan sociala och ekonomiska tipping points synliggöra avgörande steg i en hållbar samhällsutveckling, till exempel nödvändig teknikomställning eller mindre miljöpåverkande konsumtionsmönster?
Medverkande bland andra: Karin Bäckstrand, Mats Bigert, Magnus Jiborn

 

When Green Tips the Scale - Are There Positive Tipping Points in Sight? (in English)
Saturday, 4 June, 2 pm

Tipping points do not only occur in undesirable contexts - such as when the forest has been devastated so that the soil has been eroded and new vegetation has been made impossible, or when the last individuals within a species have died and the species has thus disappeared forever. Tipping points also occur in desired contexts - such as when the price of wind power has decreased to the point that it is no longer worthwhile to build more coal-fired power plants, or when electric cars and vegetarian food compete with petrol and meat in significant markets. What are the positive tipping points, where are they, and how could we benefit from them? How do you get from a bad balance point to a good one? Investments and speculation are often herd movements, how far away is the global economic tipping point from a fossil to fossil-free energy bloodstream? What levers and thresholds are there to ensure that the world takes a path that means planetary boundaries are protected without social and political conflicts breaking out? And what demands are placed on people and politics to get on the right path?
Participants: Joyeeta Gupta, Arunabha Ghosh, Magnus Jiborn, Laure-Marine Vioujard 

 

Havets tyngd – om oceanernas roll i klimatets balans (in Swedish)
Torsdag, 9 juni, kl 16

Biomassan i världens oceaner har sjunkit med 55 procent sedan 1970. 25 procent av alla fiskarter tillbringar någon del av sin livscykel i korallrev, men under bara de senaste 30 åren har en tredjedel av jordens korallrev förstörts. Enligt FN är risken stor att fisket i tropikerna kan ha halverats till år 2050. Om dagens klimatutveckling fortsätter kan den sista isen i Arktis ha smält bort någon sommar mellan 2050 och 2070. Naturvetarna har länge lagt fakta på bordet och forskning visar att det fortfarande är möjligt att förhindra att jorden når dessa tröskelpunkter. Men varför sjunker allvaret inte in? Kan filosofin, humanioran och konsten ta vid där klimatforskningen slutar och omställningen till en mer klimatanpassad värld börjar? Vid det här seminariet visas Bodil Tingsbys film Havets silver (53 minuter), som därefter följs av ett panelsamtal.  
Medverkande bland andra: Bodil Tingsby, Olle Torpman, Zandra Thuvesson

 

Konst, klimat, politik – när verket spränger ramen (in Swedish)
Tisdag, 14 juni, kl 16

Samhället är alltid avläsbart i konsten samtidigt som konst ofta är ett avståndstagande från samhället – kraftfulla uttryck som öppnar dörren till det annorlunda. Klimatkrisen omtalas ibland som en fantasins kris, en mental blockering såväl av katastrofernas skräckinjagande djup som mänsklighetens oändliga förnyelsemöjligheter – hur hänger estetiska och rationella erfarenheter samman? Dör konst när förnuft, moral och samhällsengagemang tar plats i den? Är stor konst möjlig utan etisk ram? Med klimatkrisens exponering av ofattbara tillstånd har aktivism och ideologi tagit allt större plats i både konst- och kunskapsproduktion. Den globala uppvärmningen blir nu en snabbt växande del i samtidens estetiska uttryck – men vad kan och ska konsten egentligen göra? Konstverket Tipping point är en dramatisk gestaltning av osäkerhet, ingen vet när det rasar – i vilken mån kan konst vara ett slags gläntor där människan kan öva sig inför framtiden
Medverkande bland andra: Britta Marakatt Labba, Lars Bergström, Mårten Castenfors, Gudrun Schyman

Partners

The exhibition is a collaboration between the Institute for Futures Studies, Rikstolvan and Liljevalchs art gallery. Both seminars and art exhibition are made possible by: the Swedish research council Formas, Global Challenges Foundation, the Institute for Futures Studies and the City of Stockholm.