IFFS PLAY

Liselott Frisk och Susanne Olsson presenterar kort sina bidrag i boken Religionen tur och retur, en årsbok från Riksbankens Jubileumsfond.

Latest IFFS Play:

Published on Feb 13, 2018

Sekter och salafister

Liselott Frisk och Susanne Olsson presenterar kort sina bidrag i boken Religionen tur och retur, en årsbok från Riksbankens Jubileumsfond.

Search
Area
Load more