IFFS PLAY

Kortföreläsning med Kirsti Jylhä, fil.dr. i psykologi. Här berättar hon om vad klimatskepticism och klimatförnekelse handlar om, varför de uppstår, vad det säger om oss ur ett psykologiskt perspektiv och hur man kan bemöta det.

Latest IFFS Play:

Published on Dec 18, 2020

Psykologin bakom klimatskepticism och klimatförnekelse

Kortföreläsning med Kirsti Jylhä, fil.dr. i psykologi. Här berättar hon om vad klimatskepticism och klimatförnekelse handlar om, varför de uppstår, vad det säger om oss ur ett psykologiskt perspektiv och hur man kan bemöta det.
Search
Area
Load more