IFFS PLAY

En effekt av coronakrisen är att alltfler både arbetar och träffas online. Redan innan krisen använde 78 procent internet i arbetet. Dock uppgav bara 16 procent att de nyttjade AI där. Detta tyder på en kunskapslucka eftersom AI finns nästan överallt online. Mer än hälften säger att de har ingen eller lite kunskap om AI. Detta är vanskligt eftersom AI är en teknik som kan ha sociala och etiska konsekvenser som sällan utvärderas genomgående innan den sprids. Den här föreläsningen diskuterar AI som samhällsfenomen och olika förhållningssätt till det i litteraturen. Föreläsning inspelad på Institutet för framtidsstudier, 10 juni 2020.

Latest IFFS Play:

Published on Jun 23, 2020

När använder vi artificiell intelligens (AI) och vad innebär det?

En effekt av coronakrisen är att alltfler både arbetar och träffas online. Redan innan krisen använde 78 procent internet i arbetet. Dock uppgav bara 16 procent att de nyttjade AI där. Detta tyder på en kunskapslucka eftersom AI finns nästan överallt online. Mer än hälften säger att de har ingen eller lite kunskap om AI. Detta är vanskligt eftersom AI är en teknik som kan ha sociala och etiska konsekvenser som sällan utvärderas genomgående innan den sprids. Den här föreläsningen diskuterar AI som samhällsfenomen och olika förhållningssätt till det i litteraturen. Föreläsning inspelad på Institutet för framtidsstudier, 10 juni 2020.

Search
Area
Load more