IFFS PLAY

Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi. När ett samhälle står inför en kris som COVID-19 går det inte att komma undan svåra moraliska avvägningar, där till exempel framtida generationers intressen ställs mot intressen hos de som i dag är gamla och sjuka. Dessutom är det lätt att man gör felslut när man resonerar kring såpass ovanliga situationer, exempelvis att fokusera på en typ av katastrofal risk men bortse från en annan. I mitt föredrag diskuterar jag några av dessa avvägningar och vanliga felslut.

Latest IFFS Play:

Published on Apr 23, 2020

Moraliska avvägningar vid COVID-19 åtgärder

Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi. När ett samhälle står inför en kris som COVID-19 går det inte att komma undan svåra moraliska avvägningar, där till exempel framtida generationers intressen ställs mot intressen hos de som i dag är gamla och sjuka. Dessutom är det lätt att man gör felslut när man resonerar kring såpass ovanliga situationer, exempelvis att fokusera på en typ av katastrofal risk men bortse från en annan. I mitt föredrag diskuterar jag några av dessa avvägningar och vanliga felslut.
Search
Area
Load more