IFFS PLAY

Andelen kontanta betalningar minskar, och år 2030 förutspås Sverige vara helt kontantlöst. Hur hamnade vi här och hur bör vi se på utvecklingen? Medverkande: Hendrik Mäkeler, 1:e antikvarie, Uppsala universitetets myntkabinett Niklas Arvidsson, docent i industriell dynamik, KTH Moderator: Anna Tyllström

Latest IFFS Play:

Published on Oct 22, 2017

Kontanternas historia och framtid

Andelen kontanta betalningar minskar, och år 2030 förutspås Sverige vara helt kontantlöst. Hur hamnade vi här och hur bör vi se på utvecklingen? Medverkande: Hendrik Mäkeler, 1:e antikvarie, Uppsala universitetets myntkabinett Niklas Arvidsson, docent i industriell dynamik, KTH Moderator: Anna Tyllström

Search
Area
Load more