IFFS PLAY

Carina Gunnarsson, statsvetare vid Institutet för framtidsstudier, berättar i denna kortföreläsning om de olika maffiagrupper som är aktiva i Italien idag och hur de med olika aktiviteter gjort sig själva till en del av de samhällen där de verkar.

Latest IFFS Play:

Published on Dec 22, 2020

Italienska maffiagrupper - en kort introduktion

Carina Gunnarsson, statsvetare vid Institutet för framtidsstudier, berättar i denna kortföreläsning om de olika maffiagrupper som är aktiva i Italien idag och hur de med olika aktiviteter gjort sig själva till en del av de samhällen där de verkar.
Search
Area
Load more